Kontaktai

Atgal
ŠIAULIŲ „AUŠROS" MUZIEJUS
Vilniaus g. 74, LT-76283 Šiauliai.
Juridinių asmenų registras. Kodas 190757036
Tel. (8 41) 52 69 33, el. paštas rastine@ausrosmuziejus.lt


Administracija

Raimundas Balza

Direktorius

Tel.: (8 41) 52 43 90

El. paštas: direktorius@ausrosmuziejus.lt

Virginija Šiukščienė

Direktoriaus pavaduotoja muziejininkystei

Tel.: (8 41) 52 43 98

El. paštas: pavaduotoja@ausrosmuziejus.lt

Viktorija Lozaitienė

Direktoriaus pavaduotoja-vyriausioji fondų saugotoja

Tel.: (8 41) 52 69 30

El. paštas: fondai@ausrosmuziejus.lt
Gražina Narbutaitė

Muziejininkė-vyriausiosios fondų saugotojos padėjėja

Tel.: (8 41) 52 69 30

El. paštas: g.narbutaite@ausrosmuziejus.lt
Laima Genienė

Raštinės specialistė, personalo vadybininkė

Tel.: (8 41) 52 69 33

El. paštas: rastine@ausrosmuziejus.lt

Buhalterinės apskaitos skyrius

Danguolė Pupinienė

Vyriausioji buhalterė

Tel.: (8 41) 52 43 88

El. paštas: buhalterija@ausrosmuziejus.lt
Ineta Pašviestienė

Vyriausiosios buhalterės pavaduotoja

Tel.: (8 41) 52 43 88

El. paštas: ineta@ausrosmuziejus.lt
Inga Švėgždė

Vyresnioji buhalterė

Tel.: (8 41) 52 43 88

El. paštas: inga@ausrosmuziejus.lt

Ryšių su visuomene skyrius

Romena Čepauskienė

Skyriaus vedėja

Tel.: (8 41) 43 36 80

El. paštas: info@ausrosmuziejus.lt
Jolita Kirkilaitė

Vedėjos pavaduotoja

Tel.: (8 41) 43 36 80

El. paštas: reklama@ausrosmuziejus.lt
Sandra Bubienė

Kultūrinės veiklos vadybininkė

Tel.: (8 41) 43 36 80

El. paštas: s.bubiene@ausrosmuziejus.lt
Loreta Ručinskaitė

Kultūrinės veiklos vadybininkė

Tel.: (8 41) 43 36 80

El. paštas: l.rucinskaite@ausrosmuziejus.lt
Viktorija Spulginienė

Edukacinių programų koordinatorė

Tel.: (8 41) 52 43 94

El. paštas: edukacija@ausrosmuziejus.lt, v.spulginiene@ausrosmuziejus.lt
Lina Kazlauskaitė

Redaktorė

Tel.: (8 41) 43 36 80

Darius Linkevičius

Dizaineris

Tel.: (8 41) 43 36 80


Istorijos skyrius

Augustė Labenskytė

L. e. skyriaus vedėjos pareigas

Tel.: (8 41) 52 43 92

El. paštas: istorija@ausrosmuziejus.lt, a.labenskyte@ausrosmuziejus.lt
Vilma Karinauskienė

Skyriaus vedėjos pavaduotoja

Tel.: (8 41) 52 43 92

El. paštas: v.karinauskiene@ausrosmuziejus.lt
Birutė Lukošiūtė

Muziejininkė-specialistė

Tel.: (8 41) 52 43 92

El. paštas: 

b.lukosiute@ausrosmuziejus.lt

Dr. Rita Regina Trimonienė

Muziejininkė-specialistė

Tel.: (8 41) 52 43 92

Antanas Jankūnas

Muziejininkas-specialistas

Tel.: (8 41) 52 43 92

El. paštas: 

a.jankunas@ausrosmuziejus.lt

Austra Palapienė

Muziejininkė-specialistė

Tel.: (8 41) 52 43 97

El. paštas: 

a.palapiene@ausrosmuziejus.lt

Biruta Girdenienė

Muziejininkė-specialistė

Tel.: (8 41) 52 43 97

El. paštas: 

b.girdeniene@ausrosmuziejus.lt

Tomas Eitutis

Muziejininkas-specialistas

Tel.: (8 41) 52 43 92

El. paštas: t.eitutis@ausrosmuziejus.lt

Vaidotas Brasas

Bibliotekininkas

Tel.: (8 41) 52 43 97

El. paštas: biblioteka@ausrosmuziejus.lt

Archeologijos skyrius

Virginija Ostašenkovienė

Skyriaus vedėja

Tel.: (8 41) 52 43 86

El. paštas: archeologija@ausrosmuziejus.lt, virginija.osta@ausrosmuziejus.lt
Jūratė Paškonytė

Muziejininkė-specialistė

Tel.: (8 41) 52 43 86

El. paštas: 

j.paskonyte@ausrosmuziejus.lt

Tomas Grigas

Muziejininkas-specialistas

Tel.: (8 41) 52 43 86

El. paštas: t.grigas@ausrosmuziejus.lt

Etnografijos skyrius

Sigita Milvidienė

Skyriaus vedėja

Tel.: (8 41) 21 11 98

El. paštas: 

etnografija@ausrosmuziejus.lt

Gražina Didžgalvienė

Muziejininkė-specialistė

Tel.: (8 41) 52 43 86

El. paštas: 

g.didzgalviene@ausrosmuziejus.lt

Julius Vainorius

Muziejininkas-specialistas

Tel.: (8 41) 21 11 98

El. paštas: 

j.vainorius@ausrosmuziejus.lt

Jūratė Džežulskytė

Edukatorė

Tel.: (8 41) 21 11 98

El. paštas: malunas@ausrosmuziejus.lt
Laimutė Tomkuvienė

Edukatorė

Tel.: (8 41) 21 11 98

El. paštas: 

l.tomkuviene@ausrosmuziejus.lt


Dailės skyrius

Odeta Stripinienė

Skyriaus vedėja

Tel.: (8 41) 43 96 75

El. paštas: daile@ausrosmuziejus.lt
Jūratė Kaučikaitė

Muziejininkė-specialistė

Tel.: (8 41) 43 96 75

El. paštas:

j.kaucikaite@ausrosmuziejus.lt

Birutė Masiliūnaitė

Muziejininkė-specialistė

Tel.: (8 41) 43 96 75

El. paštas: 

b.masiliunaite@ausrosmuziejus.lt

Regina Tamašiūnaitė

Muziejininkė-specialistė

Tel.: (8 41) 43 96 75

El. paštas: 

r.tamasiunaite@ausrosmuziejus.lt


Fotografijos skyrius

Vilija Ulinskytė-Balzienė

Skyriaus vedėja

Tel.: (8 41) 52 43 96

El. paštas: v.ulinskyte@ausrosmuziejus.lt
Giedrius Gaidamavičius

Vedėjos pavaduotojas

Tel.: (8 41) 52 43 96

El. paštas: 

g.gaidamavicius@ausrosmuziejus.lt

Loreta Bosienė

Kultūrinės veiklos vadybininkė

Tel.: (8 41) 52 43 96

El. paštas: l.bosiene@ausrosmuziejus.lt
Andrius Skuolis

Muziejininkas-specialistas

Tel.: (8 41) 52 43 96

El. paštas: a.skuolis@ausrosmuziejus.lt
Edvardas Tamošiūnas

Fotografas

Tel.: (8 41) 52 43 96

El. paštas: 

e.tamosiunas@ausrosmuziejus.lt

Gintaras Miltenis

Muziejininkas-specialistas

Tel.: (8 41) 52 43 96

El. paštas: g.miltenis@ausrosmuziejus.lt

Vito Luckaus fotografijos centras

Tel.: (8 41) 52 43 96


Šiaulių regiono muziejinių vertybių skaitmeninimo centras

Vilija Ulinskytė-Balzienė

Centro vedėja

Tel.: (8 41) 52 43 96

El. paštas: 

v.ulinskyte@ausrosmuziejus.lt

Violeta Bieliauskienė

Skaitmenintoja

Tel.: (8 41) 52 43 96

El. paštas: 

v.bieliauskiene@ausrosmuziejus.lt

Valdas Ručinskas

Vyr. metodininkas

Tel.: (8 41) 52 43 93

El. paštas: v.rucinskas@ausrosmuziejus.lt


Restauravimo centras

Vita Andrulienė

Vedėja

Tel.: (8 41) 52 43 84

El. paštas: 

restauravimas@ausrosmuziejus.lt

Ramūnas Šambaras

Vedėjos pavaduotojas

Tel.: (8 41) 52 43 84

El. paštas: 

r.sambaras@ausrosmuziejus.lt 

Elvina Karosienė

Restauratorė

Tel.: (8 41) 52 43 84

El. paštas: e.karosiene@ausrosmuziejus.lt

Angelina Kaušiuvienė

Restauratorė

Tel.: (8 41) 52 43 84

El. paštas: a.kausuviene@ausrosmuziejus.lt

Audronė Salatkaitė

Restauratorė

Tel.: (8 41) 52 43 84

El. paštas: a.salatkaite@ausrosmuziejus.lt

Darius Puščius

Restauratoriaus asistentas

Tel.: (8 41) 52 43 84

d.puscius@ausrosmuziejus.lt


Bendrasis skyrius

Ūkio skyriaus vedėjas

Tel.: (8 41) 52 69 40

El. paštas: ukis@ausrosmuziejus.lt
Povilas Juozapaitis

Skyriaus vedėjo pavaduotojas

Tel.: (8 41) 52 69 40

El. paštas: 

pavaduotojas@ausrosmuziejus.lt

Greta Džiugienė

Viešųjų pirkimų specialistė

Tel.: (8 41) 39 92 78

El. paštas: pirkimai@ausrosmuziejus.lt
Ilona Kunakinė

Statybos inžinierė

Tel.: (8 41) 52 69 40

El. paštas: 

i.aukscionyte@ausrosmuziejus.lt

Arvydas Sėtrys

Elektrikas inžinierius

Tel.: (8 41) 52 43 96

El. paštas: a.sketrys@ausrosmuziejus.lt

Ekspozicijos


Chaimo Frenkelio vila

Konsultantai

Tel.: (8 41) 52 43 89


ŠAM Edukacijos centras

Konsultantai

Tel.: (8 41) 52 43 94


Fotografijos muziejus

Konsultantai

Tel.: (8 41) 52 43 96


Dviračių muziejus

Konsultantai

Tel.: (8 41) 52 43 95


Radijo ir televizijos muziejus

Konsultantai

Tel.: (8 41) 52 43 99


Žaliūkių malūnininko sodyba

Konsultantai

Tel.: (8 41) 21 11 98


Poeto Jovaro namas 

 

Konsultantai

Tel.: (8 41) 43 36 86